DJane Grooviana                         BACK TO LAURA MELLO HOME    
Listen


Next Dates:
04.09.12 22:00
Dr. Pong Berlin
18.10.12 22:00 Dr. Pong  Berlin

Dr. Pong 16.06.09

Last Dates:
06.05.09 22:30 Dr. Pong  Berlin
Flyer09_05_05
22.03.09 22:30 Dr. Pong  Berlin
11.03.09 Dr. Pong  Berlin
Dr. Pong 11.03.09


26.01.09 Dr. Pong  Berlin
Dr.Pong 23.01.09

Bild aus: "Geschichten des Wartens,© Gudrun Schlemmer"
23.01.09 West Germany (Skalitzer Str. 133, Berlin)
06.01.09 Dr. Pong  Berlin
FlyerDrPong

31.12.08 Silvester in der Raumerweiterungshalle
Einladung Silvester in der Halle

14.12.08 KIM Berlin
07.12.08 Dr. Pong  Berlin
15.10.08 at Elektro-G Wien
12.10.08 at Schikaneder Wien
28.09.08 at NBI Berlin

18.07.08 at Antje Øklesund Berlin
26.04.08 at Mama Bar Berlin
Contact: brazilianprecious@gmx.at

CdCover